Jak napisać streszczenie artykułu?

Jak napisać skuteczne streszczenie artykułu?

27-11-22 | Autor wpisu Admin

Streszczenie artykułu to bardzo przydatna umiejętność, która może pomóc w wielu sytuacjach. Streszczenie to skrótowa wersja dłuższego tekstu, który zawiera jego podstawowe informacje, ale bez szczegółów. W takim skrócie można wyrazić sens i wniosek artykułu. Streszczenie artykułu może być przydatne do szybkiego przeglądania dużej ilości informacji w celu wybrania najważniejszych informacji. Może również pomóc w rozwiązywaniu problemów lub wyciąganiu wniosków z artykułu. Aby streszczenie było skuteczne, trzeba zrozumieć istotę artykułu i zawarte w nim informacje. Należy również umieć wyciągnąć kluczowe wnioski i koncepcje, aby móc je wyrazić w skróconej formie. Streszczenie artykułu może być przydatne dla osób biorących udział w debatach lub dyskusjach na temat zrozumienia istoty danego tematu.

Co trzeba wziąć pod uwagę przy pisaniu streszczenia?

Po pierwsze, znajdź temat, który jest interesujący i istotny dla Twojej grupy docelowej. To powinno być tematem, o którym słyszałeś już wcześniej lub o którym wiesz, że jest interesujący dla innych. Musisz również określić cel swojego streszczenia i upewnić się, że jest on zgodny z twoim celem.

Następnie zastanów się nad tym, co chcesz napisać w swoim streszczeniu. Zastanów się, jakich informacji potrzebujesz i jakie informacje chcesz zawrzeć w swoim streszczeniu. Ważne jest również, aby pamiętać, że streszczenie powinno być krótkie i na temat. Wybierz najważniejsze informacje, które są istotne dla Twojej grupy docelowej i skup się na nich.

Kiedy już masz swój temat i treść, nadszedł czas, aby przystąpić do pisania samego streszczenia. Upewnij się, że wszystkie informacje są precyzyjne i że jesteś w stanie przekazać swoje punkty widzenia w kilku zdaniach. Pamiętaj, że twoje streszczenie musi być jasne i zrozumiałe dla czytelnika. Unikaj trudnych słów i skomplikowanych konstrukcji gramatycznych.

Na koniec upewnij się, że przejrzałeś swoje streszczenie i skorygowałeś błędy ortograficzne lub gramatyczne. Sprawdź, czy twoje streszczenie jest zgodne z celem, który zdefiniowałeś na początku. Dzięki temu będziesz miał pewność, że Twój artykuł będzie skuteczny i profesjonalny.

pisanie streszczenia

Jak dostosować streszczenie do określonego formatu?

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w dostosowaniu Twojego streszczenia do określonego formatu:

  • Ustaw szablon: Jeśli masz określony format, przed rozpoczęciem tworzenia streszczenia, zalecane jest ustawienie szablonu. Szablon pozwoli Ci określić, jakiego formatu potrzebujesz i jakie informacje powinny zostać uwzględnione w streszczeniu.
  • Uwzględnij główne punkty: Następnie musisz uwzględnić główne punkty treści Twojego artykułu. Główne punkty powinny być krótkie i zwięzłe, aby były wyraźne i jasne.
  • Zawrzyj konkluzję: Podsumowanie Twojego streszczenia powinno być krótkie i zawierać podsumowanie głównych punktów artykułu. Konkluzja powinna być napisana tak, aby potencjalni czytelnicy mieli jasny obraz tego, co zostało napisane w artykule.
  • Popraw treść: Po ustaleniu formatu i zawarcia konkluzji, musisz poprawić treść streszczenia. Sprawdź, czy każde zdanie odpowiada tematowi artykułu i czy wszystkie informacje są wyraźne i jasne. Poprawka gramatyczna i stylistyczna jest również ważna, aby Twoje streszczenie było profesjonalne i estetyczne.

Jak sprawdzić czy streszczenie jest poprawne i dobrze napisane?

Przy tworzeniu streszczenia artykułu ważne jest, aby było ono poprawne i dobrze napisane. Dobre streszczenie powinno zawierać wszystkie ważne informacje i punkty z artykułu, a jednocześnie być zwięzłe i przystępne dla czytelnika. Aby sprawdzić czy streszczenie jest poprawne i dobrze napisane, należy:

  • Upewnić się, że zawiera ono wszystkie ważne informacje i punkty z artykułu.
  • Zweryfikować język streszczenia, aby upewnić się, że jest on zgodny z poziomem językowym oryginalnego artykułu.
  • Sprawdzić, czy streszczenie jest zwięzłe - upewnić się, że nie ma w nim ponadmiernych słów, zdań lub akapitów.
  • Zweryfikować czy streszczenie jest przystępne dla czytelnika - unikajmy skomplikowanych terminów i wyrażeń, które mogą być trudne do zrozumienia.
  • Przeczytajmy streszczenie, aby upewnić się, że jest ono spójne i logiczne.
  • Sprawdźmy, czy streszczenie jest dokładne - upewnijmy się, że wszystkie wyrażenia i stwierdzenia są poprawne i nie ma w nim błędów gramatycznych.

Jeśli sprawdzimy streszczenie pod kątem tych kryteriów, możemy mieć pewność, że jest ono poprawne i dobrze napisane.