Pisanie pracy z logistyki. Jak napisać dobrą pracę?

Prace z dziedziny logistyki są przeważnie pisane na kierunkach inżynierskich. Dlatego też w dużej mierze są to prace badawcze lub analityczne. Rzadko pojawia się wymóg pisania typowej pracy licencjackiej ze ściśle logistycznego kierunku.

Prace logistyczne bardzo często tworzone są w oparciu o jakieś przedsiębiorstwo, lub inny podmiot w obrębie którego zachodzą procesy logistyczne, lub stosowane są systemy logistyczne.

W tego rodzaje opracowaniach plan pracy zawiera zazwyczaj jeden rozdział teoretyczny, kolejny opisowy na temat firmy, a trzeci to analiza i ocena zagadnień logistycznych z tematu pracy. W ostatnim rozdziale, badawczy lub analitycznym należy ocenić wpływ pewnych zjawisk i procesów na usprawnienie firmy, organizacji, bądź pewnego obszaru rynku.

Pisząc pracę, należy pamiętać, aby zawrzeć te wszystkie części. Tylko wówczas będzie ona wartościowa naukowo i można liczyć na jej akceptację.

Spis bibliograficzny w pracy logistycznej zawiera średnio od dwudziestu do czterdziestu pozycji, w których pewien odsetek muszą stanowić normy i rozporządzenia logistyczne.

Prace dyplomowe z logistyki

podejmują przeważnie tematykę magazynowania, transportu, produkcji, dystrybucji, sprzedaży, usług. Jeśli zaś potrzebujemy tematu bardziej oryginalnego, należy omijać powyższe zagadnienia. Tworząc pracę tego rodzaju, która ma wnosić coś ciekawego , innowacyjnego do dorobku naukowego, warto przemyśleć aspekty, które chcemy opisywać. Dopiero wtedy można ustalać temat pracy inżynierskiej lub licencjackiej.

W razie problemów z wyborem tematu, można zgłosić się do naszego serwisu, ponieważ w tej kwestii pomagamy całkowicie bezpłatnie. Ważne wskazówki w tym zakresie można też przeczytać na naszym blogu w artykule – Jak przygotować się do pisania pracy ? lub Jak napisać plan pracy dyplomowej ?

Pisanie pracy

powinno mieć swój cel i istotnym jest, aby ten cel zrealizować w trakcie jej tworzenia. Osobistym celem każdego studenta powinno być ponadto napisanie pracy ciekawej z elementami nowatorskimi, nie zaś powielanie utartych schematów i streszczanie innych opracowań.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Poznaj nasz system gwarancji. Zapewniamy Ci:

1. Protokół przekazania praw autorskich

2. Certyfikat oryginalności

3. Anonimowość – ochronę Twoich danych

4. Bezpieczeństwo płatności

5. DARMOWĄ NIEZOBOWIAZUJĄCĄ WYCENĘ

6. Na Twoje życzenie – umowę o dzieło