Seminarium licencjackie – czym ono jest i jakie spełnia zadania ?

Seminarium to zajęcia, które mają przygotować studentów do pisania pracy licencjackiej. Pierwsze seminarium odbywa się przeważnie w ostatnim roku studiów. Jest to optymalny czas, aby zapoznać student z zasadami dobrego pisania. Studenci przeważnie sami wybierają tego seminarzystę, który ma im pomagać w czasie przygotowawczym. Niekiedy też jest nim sam promotor, u którego praca licencjacka jest pisana, albo recenzent, który także posiada bogatą wiedzę i może doradzić studentowi. Seminarium odbywa się każdego tygodnia. Mogą to być dwie lub trzy godziny, a na niektórych kierunkach nawet więcej. Te zajęcia się niezwykle ważne bo bez uczestnictwa na nich student może stracić jakiekolwiek szanse na samodzielne pisanie pracy licencjackiej.

Seminarium pozwala na zdobywanie wiedzy, umiejętności , prowadzenie dyskusji wymianę ogłado, opinii. Na seminariach studenci otrzymują zadania pisania referatów, prezentacji, artykułów, które mają być próbą sił pisarskich.  Poprzez aktywne uczestnictwo w tych zajęciach student dowiaduje się m.in. jak napisać plan pracy dyplomowej. Ten bowiem sprawia studentom wiele problemów, a jest on przecież punktem wyjścia do całego opracowania naukowego. Na seminarium student dowie się także z jakich elementów powinna się składać bibliografia do pracy dyplomowej oraz jaka jest jej struktura i znaczenie.

Temat seminarium jest warunkowany regulaminem wewnętrznym uczelni a często też strategią nauczania samego promotora. Tak czy inaczej prowadzi się je pod kątem właściwego przygotowania studenta do realizacji jego indywidualnego tematu. Podczas seminarium student może stworzyć dużą część swojego licencjatu, ponieważ konsultuje się z promotorem, który na bieżąco doradza, sprawdza, rozmawia. Jeśli promotor widzi zaangażowanie studenta, wówczas jego pomoc staje się coraz większa. Prowadzący seminarium zwykle specjalizuje się w konkretnej dziedzinie, dlatego jego wybór musi być przemyślany. Prowadzący seminarium licencjackie staje się dla studenta mentorem na tej ostatniej prostej podczas długiego procesu edukacyjnego. Sumienne uczestnictwo w zajęciach, szczere chęci do pracy i aktywna wymiana zdań z promotorem pozwolą niejednemu studentowi na uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy warto studiować i pisać pracę dyplomową.

 

 

Poznaj nasz system gwarancji. Zapewniamy Ci:

1. Protokół przekazania praw autorskich

2. Certyfikat oryginalności

3. Anonimowość – ochronę Twoich danych

4. Bezpieczeństwo płatności

5. DARMOWĄ NIEZOBOWIAZUJĄCĄ WYCENĘ

6. Na Twoje życzenie – umowę o dzieło