Bibliografia do pracy dyplomowej – jej struktura i znaczenie

Bibliografia jest zestawieniem alfabetycznym wszystkich źródeł z jakich korzystano podczas pisania pracy.

Są to publikacje książkowe, czasopisma, artykuły, akty normatywne, materiały niepublikowane, źródła internetowe oraz statystyczne. Zamieszcza się ją na samym końcu pracy, tuż  po zakończeniu.

Jej podstawowym celem jest prawidłowa weryfikacja tych właśnie źródeł, które użyto do tworzenia dzieła naukowego.

Bibliografia do pracy dyplomowej

może być niekiedy ważniejsza od samego planu pracy, czyli od jej struktury. Wszystko zależy od charakteru opracowania naukowego, jak również od wymagań samego promotora.

W pracach licencjackich oraz inżynierskich, bibliografia powinna zawierać średnio od 10 do 20 pozycji. Zdarzają się tematy dla których nie ma możliwości zebrania zbyt dużej ilości źródeł. Dlatego też mogą być zestawienia bibliograficzne złożone z kilku pozycji albo tylko z jednej. Jeśli konkretna pozycja jest bardzo wartościowa, wówczas może ona wystarczyć jako jedyne źródło do pisania pracy.

Nie ma wówczas sensu, aby dodawać inne tytuły książkowe, artykuły, ustawy bądź strony internetowe. W większości prac wymaga się jednak zamieszczania przynajmniej 10 pozycji. Zróżnicowanie źródeł jest często konieczne dla podniesienie wartości naukowej pracy, dla jej analizy pod różnym kątem i z odmiennej perspektywy.

Dla wielu osób ze środowiska naukowego, ilość pozycji bibliografii warunkuje wartość pracy  i jej rangę. Ważna jest jednak sama treść i wkład własny autora. Tego nie uwzględnia się w bibliografii, ponieważ nie stanowi on źródła, ale bywa przeważnie nazywany mianem opracowania własnego. Musi to być jednak wiedza nie pobrana z żadnych konkretnych źródeł, ani nie przepisana z istniejących publikacji. Przeważnie są to przemyślenia, rozważania, wnioski, porównania,  które miał autor podczas pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Stworzenie bibliografii jest punktem wyjścia dla tworzenia opracowania naukowego. Nie od razu musi być ona kompletna, ponieważ pewne pozycje można dodawać w trakcie realizacji. Wtedy też możliwa jest ich właściwa analiza i ocena przydatności naukowej.

W pisaniu pracy magisterskiej przeważnie potrzebnych jest około 30 do 60 pozycji bibliograficznych.

W pisaniu prac doktorskich

z kolei jest to liczba często przekraczająca 100.

Każda praca dyplomowa musi zawierać bibliografię, która warunkuje autentyczność i wartość opracowania oraz potwierdza kompetencje autora w zakresie poszukiwania źródeł.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email