Jak napisać plan pracy dyplomowej?

Czym jest plan pracy dyplomowej?

Jest on elementem równie ważnym jak sam temat. Niekiedy nawet temat pracy może zostać pominięty, lub ustalony w trakcie pisania, ale plan trzeba ustalić na samym początku. Dopiero po jego akceptacji warto rozpocząć realizację opracowania dyplomowego. Ustalenie odpowiedniego spisu treści ułatwia zbieranie materiałów oraz pisanie pracy.

Często plan nazywa się również spisem treści. Zawiera on bowiem rozpisane nazwy rozdziałów i podrozdziałów do danego tematu pracy. Najlepiej jest ustalać te zagadnienia od ogółu do szczegółu, co pozwala w stopniowe zagłębianie się w istotę problemu naukowego.

W pracach licencjackich plan m przeważnie trzy rozdziały. Podobnie jest w inżynierskich, ale tam mogą mieć one charaktery badawczy lub analityczny. Zdarzają się również prace licencjackie, gdzie zamieszcza się rozdziały badawcze. Jednak te są najbardziej popularne w pracach magisterskich.

Plan pracy magisterskiej

zawiera przeważnie od 4 do 8 rozdziałów, zależnie od kierunku studiów oraz od specjalizacji. Prace doktorskie mogą mieć od 4 do 10 rozdziałów, ale ich plan składa się ponadto z wielu innych elementów dodatkowych.

W każdym planie pracy powinny się więc znaleźć rozpisane rozdziały, podrozdziały, wstęp, zakończenie, spis literatury , spis tabel i ilustracji, wykaz skrótów, indeks imion, miejscowości i innych nazw własnych, zależnie od tematu.

Podczas

pisania plany pracy dyplomowej

należy zwrócić uwagę na dobór takich zagadnień, które pozwolą wyczerpać tematykę opracowania. Plan można modyfikować w trakcie pisania, jednak podstawowy szkielet warto nakreślić już na początku. Bez tego można wykonać wiele daremnej pracy, a także stracić czas na analizę nieprzydatnej literatury.

Bez uzyskania akceptacji planu pracy nie ma sensu rozpoczynać pisania jej. Osoba sprawdzająca pracę może mieć bowiem inną wizję niż nam się wydaje. Zdarzają się sytuacje że studenci sami rozpisują plan pracy, przystępują do jej pisania, a po pewnym czasie okazuje się, że plan nie spełnia wymagań uczelni lub oczekiwań promotora.

Dlatego warto podejść do tego zagadnienia spokojnie, cierpliwie, zapoznając się z wymogami własnej uczelni.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email