Jak napisać streszczenie artykułu?

W jaki sposób streszczenie jest pomocne w pisaniu pracy ?

Streszczenie artykułu

ma pomóc czytelnikowi w zapoznaniu się w istotą jego treści. Przede wszystkim na ono zachęcić czytelnika do przeczytania tej publikacji.

Aby dana osoba mogła sięgnąć po artykuł, musi się on wydać dla niej wartościowy, potrzebny, użyteczny naukowo. Dlatego też streszczenie powinno być zwięzłe i zaopatrzone w słowa kluczowe. Istotne jest aby było ono obiektywne. Nie jest to bowiem recenzja, mająca na celu krytykę.

W streszczeniu konieczne jest zamieszczenie informacji ściśle dotyczących treści artykułu. Powinny one występować chronologicznie wg takiej samej kolejności. Nie jest wskazane kopiowanie jakichkolwiek zdań, lecz wszelkie treści, wypowiedzi powinny być odmienne, stworzone przez autora na nowo.

Dla zachowania przystępnej formy najlepiej używać krótkich zdań, prostych, bez nadmiernego kombinowania. Pisanie takich streszczeń jest pomocne również studentowi w trakcie przygotowania do pisania pracy magisterskiej lub licencjackiej. W tym przypadku przydaje się zwłaszcza analiza tematu, problemu i celu artykułu. Podobne wątki bowiem są poruszane na seminariach licencjackich i magisterskich.

W metodologii badawczej pracy dyplomowej

przydatne są z kolei takie aspekty jak osiągnięcie celu badań, wyniki badań, sposób rozwiązania problemu badawczego, czego student nauczył poprze osiągniecie celu. Pisanie streszczenia artykułu i jego analiza jest punktem wyjścia do ułożenia istotnego elementu opracowania naukowego jakim jest bibliografia do pracy dyplomowej. Dzięki zastosowaniu tak prostych zabiegów jak streszczanie artykułów naukowych, łatwiejsze staje się napisanie pracy licencjackiej lub innej pracy dyplomowej.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email