Jak przygotować się do pisania pracy?

Czynności które należy wykonać przed, aby nie napracować się daremnie.

Przystępując do

pisania pracy dyplomowej

, należy pamiętać o kilku ważnych etapach, które następują po sobie w ustalonej kolejności.

1. Przede wszystkim trzeba skonsultować całość tematu z promotorem. Dopiero po jego ostatecznej akceptacji, kiedy mamy już zatwierdzony temat, można podjąć jakiekolwiek działania. Często zdarza się, że studenci napracują się nad jakimś tematem, zbiorą materiały, zrobią notatki, a promotor nagle zmienia całkowicie temat lub koncepcję. Dlatego też tak ważne są ustalenia na samym starcie. Koniecznie trzeba chodzić na seminaria dyplomowe, na których sami możemy przekonać się do jakiegoś tematu, problemu naukowego który chcemy badać i rozwiązywać. Kiedy już stwierdzimy że dany temat jak najbardziej nam pasuje, przedstawiamy swoją koncepcję promotorowi, czekając na aprobatę.

2.  Kolejny etap to

ustalenie planu pracy dyplomowej

, który nazywany jest też konspektem, albo spisem treści. Te pojęcia i ich zakres mogą się różnić na poszczególnych uczelniach. Dlatego warto dopytać w dziekanacie i ustalić istotne kryteria planu pracy. Przeważnie zawiera on rozpiskę rozdziałów i podrozdziałów pracy dyplomowej, ich nazwy i ustaloną kolejność. Wskazuje także na wstęp, zakończenie i bibliografię, jako ważne elementy pracy dyplomowej.

Zagadnienia w planie powinny być konstruowane od ogółu do szczegółu. Na tym polega podstawowa zasada i pisanie prac na najwyższym poziomie naukowym. Wtedy problem badawczy jest rozkładany na mniejsze części składowe w sposób powolny, dokładny, zrozumiały dla badacza oraz dla recenzenta i innych czytelników. W pracach teoretycznych, często też licencjackich lub inżynierskich, plan pracy zawiera przeważnie trzy rozdziały, w których należy umieścić najbardziej istotne zagadnienia dla danego tematu. Niektóre należy pominąć dlatego, że w pracy tych rozmiarów nie da się zamieścić tak dużej liczby stron.

W pracach badawczych i analitycznych  może być od trzech do nawet pięciu, sześciu i więcej rozdziałów. Zawierają one przeważnie oprócz teorii, także rozdział metodologiczny oraz z wynikami badań.

3.  Po ułożeniu planu należy ponownie przekazać go promotorowi, aby on wprowadził ostateczne szlify i by zatwierdził tę koncepcję, co będzie sygnałem do dalszego etapu.

4. Kiedy mamy już plan pracy, możemy skonkretyzować cele badawcze, problemy, hipotezy, metody i narzędzia badawcze, zmienne, wskaźniki, teren badań, populacja. W pracach teoretycznych nie ma wymogu co do większości tych elementów, ale jakiś cel przewodni warto mieć.

5. Następnie przechodzimy do zebrania bibliografii, czyli opracowań naukowych, źródeł książkowych, artykułów, aktów prawnych, które będą najbardziej wartościowej dla naszego tematu.

W pracy dyplomowej liczna wymaganych pozycji literatury waha się w przedziale od 20 do nawet ponad stu. O te wymogi warto pytać za każdym razem w dziekanacie uczelni, lub sprawdzać na stronie. Łatwo jest pomylić się i popełnić błąd, co może kosztować wiele daremnej pracy.

Koniecznie trzeba realizować pracę dyplomową w oparciu o te etapy, które następują jeden po drugim i składają się na ostateczny sukces pracy. Każdy z nich należy skonsultować z promotorem i po jego akceptacji przechodzić do kolejnego.

Nie warto wybiegać za bardzo do przodu, ale na spokojnie myśleć, zbierać, szukać i opisywać. Choć praca dyplomowa jest samodzielnym dziełem, to promotor decyduje o ostatecznym zatwierdzeniu każdego jej elementu.

Pokora i cierpliwość to podstawa sukcesu każdego studenta.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email