Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych – czym jest i czemu ma służyć ?

Polskie szkolnictwo wyższe ma wreszcie swoją bazę prac dyplomowych, która uwzględnia wszystkie tego typu opracowania obronione po roku 2009.

Jest to projekt w ramach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który ma wyeliminować oszustwa naukowe w zakresie praw autorskich. Korzystanie z bazy będzie możliwe bezpłatnie dla wszystkich uczelni, aby mogły bez ograniczeń sprawdzać prace swoich studentów. Teksty nie będą pobierane z bazy bezpośrednio, lecz za pośrednictwem kodu, przetwarzane i weryfikowane. Co ma usprawnić weryfikację i uskutecznić ją, aby była bardziej odporna na manipulacje w treści.

Utworzenie Repozytorium to odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na niepokojące raporty na temat prac dyplomowych bronionych na uczelniach w ostatnich latach. Wiele wskazuje na to, że minimum 30% tych opracowań nosi znamiona plagiatu, a odsetek ten może być znacznie wyższy. Dotychczasowe analizy były bowiem robione wybiórczo, ręcznie, co ze względu na ogrom dokumentów, nie mogło dać pełnego obrazu.

Teraz wszystkie prace dyplomowe znalazły się pod lupą Ministra, który może podejmować najbardziej istotne decyzje w sprawie plagiatów w sposób nieograniczony. Nie bez powodu wydano tak wielkie środki na stworzenie bazy i całego systemu plagiatowego, aby teraz nie realizować za ich pośrednictwem zamierzonych celów.

Sprawdzanie prac dyplomowych

bronionych w bieżącym roku, może spowodować wykrycie plagiatów w poprzednich tekstach. To będzie stanowiło podstawę do odebrania dyplomu i postawienia zarzutów karnych. Pisanie prac nie będzie już takie proste, łatwe i przyjemne.

Metody kopiuj wklej lub poprzerabiaj nie zdają egzaminu. Konieczne będzie profesjonalne podejście do pisania pracy magisterskiej lub licencjackiej. W najbliższych latach mają też zapaść decyzje, czy przeprowadzić weryfikację prac dyplomowych wstecz.

Łamanie praw autorskich

nie przedawnia się, dlatego są silne podstawy ku temu, aby wykryć przestępstwa plagiatowe. Powstaje tylko pytanie czy weryfikacja wstecz nie przyniesie więcej problemów, komplikacji niż korzyści. Obecnie wydaje się, że będzie to bardzo dobry sposób, aby uniemożliwić studentom z różnych regionów Polski oddawanie tych samych prac. Często bowiem zdarzało się, że  studenci z jednego województwa sprzedawali swoje prace tym z innego. Wobec braku jednolitej bazy krajowej, możliwe było obronienie tej samej pracy nawet na kilku uczelniach.

Program antyplagiatowy również miał ograniczone algorytmy, nieodporne na parafrazy tekstu. Tym samy pisanie pracy licencjackiej lub inżynierskiej bywało łatwe, przyjemne i mogło trwać nawet kilka dni. Teraz będzie trzeba zbierać materiały, opracowywać źródła, wstawiać prawdziwe przypisy i pisać, myśleć, tworzyć.

Zlecając pomoc w pisaniu pracy, konieczne będzie powierzenie jej prawdziwym specjalistom.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email