Pisanie pracy z logistyki. Jak napisać dobrą pracę?

Prace z dziedziny logistyki są przeważnie pisane na kierunkach inżynierskich. Dlatego też w dużej mierze są to prace badawcze lub analityczne. Rzadko pojawia się wymóg pisania typowej pracy licencjackiej ze ściśle logistycznego kierunku.

Prace logistyczne bardzo często tworzone są w oparciu o jakieś przedsiębiorstwo, lub inny podmiot w obrębie którego zachodzą procesy logistyczne, lub stosowane są systemy logistyczne.

W tego rodzaje opracowaniach plan pracy zawiera zazwyczaj jeden rozdział teoretyczny, kolejny opisowy na temat firmy, a trzeci to analiza i ocena zagadnień logistycznych z tematu pracy. W ostatnim rozdziale, badawczy lub analitycznym należy ocenić wpływ pewnych zjawisk i procesów na usprawnienie firmy, organizacji, bądź pewnego obszaru rynku.

Pisząc pracę, należy pamiętać, aby zawrzeć te wszystkie części. Tylko wówczas będzie ona wartościowa naukowo i można liczyć na jej akceptację.

Spis bibliograficzny w pracy logistycznej zawiera średnio od dwudziestu do czterdziestu pozycji, w których pewien odsetek muszą stanowić normy i rozporządzenia logistyczne.

Prace dyplomowe z logistyki

podejmują przeważnie tematykę magazynowania, transportu, produkcji, dystrybucji, sprzedaży, usług. Jeśli zaś potrzebujemy tematu bardziej oryginalnego, należy omijać powyższe zagadnienia. Tworząc pracę tego rodzaju, która ma wnosić coś ciekawego , innowacyjnego do dorobku naukowego, warto przemyśleć aspekty, które chcemy opisywać. Dopiero wtedy można ustalać temat pracy inżynierskiej lub licencjackiej.

W razie problemów z wyborem tematu, można zgłosić się do naszego serwisu, ponieważ w tej kwestii pomagamy całkowicie bezpłatnie. Ważne wskazówki w tym zakresie można też przeczytać na naszym blogu w artykule – Jak przygotować się do pisania pracy ? lub Jak napisać plan pracy dyplomowej ?

Pisanie pracy

powinno mieć swój cel i istotnym jest, aby ten cel zrealizować w trakcie jej tworzenia. Osobistym celem każdego studenta powinno być ponadto napisanie pracy ciekawej z elementami nowatorskimi, nie zaś powielanie utartych schematów i streszczanie innych opracowań.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email