Praca licencjacka – jaką powinna mieć długość ?

Wielu studentów zadaje sobie pytanie , jaką objętość powinna mieć praca licencjacka. Wytyczne na uczelniach są bardzo różne i stąd rodzą się wątpliwości co do opracowania jednolitego schematu.

Pisanie pracy licencjackiej powinno przede wszystkim polegać na zaprezentowaniu jakości, wartościowej treści, zaś jej objętość to sprawa drugorzędna. Mimo to wielu promotorów zwraca szczególną uwagę na ilość stron takiego opracowania. Jest to też podyktowane przez regulamin uczelni i wytyczne dziekanatu z danego kierunku. Przeważnie prace tego typu mają od 30 do 60 stron. Zależy to zwłaszcza od charakteru licencjata, czyli czy jest on teoretyczny czy praktyczny, jak również z jakiej dziedziny pisana jest praca. Np. pisanie pracy z logistyki będzie wymagało innej liczby stron niż choćby z geografii. Praca tego typu jest wykonywana na zakończenie studiów pierwszego stopnia. Powinna ona zawierać kilka rozdziałów – od 3 do 4, a także wstęp, zakończenie, bibliografię i kilka innych dodatków. Po obronieniu takiej pracy  student otrzymuje tytuł zawodowy.

Zaplanowanie długości pracy licencjackiej powinno być więc poprzedzone ustaleniem tych części które chcemy w niej zamieścić.

Kolejnym krokiem w tym zakresie jest dobór właściwej bibliografii, przydatnych dla tematu pozycji. Na tej podstawie można w przybliżeniu prognozować ile stron jesteśmy w stanie napisać.

Przed rozpoczęciem pisania pracy licencjackiej należy więc zapoznać się z pewnymi wytycznymi, wymaganiami, możliwościami, dostępnością źródeł. Praca licencjacka nie może być zbyt długa ani też za krótka. Dla potrzeb danej tematyki , należy tak ustalić długość pracy, aby wyczerpać temat lub by w pełni ująć jego główne zagadnienia.

Aby uniknąć problemów z długością pracy licencjackiej, warto zajrzeć na naszego bloga i poczytać istotne zagadnienia w procesie pisania pracy licencjackiej.

Praca licencjacka jest oceniania zwłaszcza za zawartość merytoryczną i przydatność naukową, jak też za samodzielność opracowania. Objętość pracy nie jest aż tak istotna dla samej oceny. Jednak warto ją dobrać odpowiednio, aby nie tracić czasu na pisanie nadmiernej ilości treści, lub by nie napisać zbyt krótkiej pracy. To mogłoby bowiem skutkować jej odrzuceniem, co ma miejsce dość często w procesie pisania prac.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email