Praca magisterska – jaką powinna mieć długość ?

Wśród najczęstszych pytań o długość pracy magisterskiej, są te dotyczące ilości jej stron, sposobu jej pisania, aby miała sens i by nie była zbyt krótka. Pojawiają się też zapytania o dolną i górną granicę jej długości.

Pisanie pracy magisterskiej

wymaga na pewno większej liczby stron niż w przypadku poprzednich opracowań naukowych studenta. Jest to jednak proces o wiele łatwiejszy, bo poprzedzony właśnie tymi wcześniejszymi latami nauki i zdobywania doświadczenia pisarskiego. Przy tym opracowaniu nie ulegają zmianie żadne zasady techniczne, edytorskie, ani merytoryczne. Stałe elementy to pisanie planu pracy, układanie bibliografii do pracy, wstawianie przypisów. Tylko

długość pracy magisterskiej

sprawia pewne trudności, ponieważ zwykle musi być ona o wiele większa od licencjatu lub inżynierki.

Standardowa długość tego typu opracowania to od 30 do 60 stron, ale to jest uzależnione od wytycznych uczelni, dziekanatu, wymagań promotora.
Niekiedy objętość pracy magisterskiej jest podyktowana specyfiką tematu. Tu bowiem należy rozpatrzyć bardziej skomplikowany problem, zamieścić więcej źródeł, stworzyć rozdziały zarówno teoretyczne jak też badawcze. Prace magisterskie mogą sięgać do 100, ale nie będzie niczym dziwnym jeśli spotkamy się nawet z opracowaniami dwukrotnie dłuższymi. Wszystko zależy od zaangażowania studenta, jego ambicji, jak też od oczekiwań samego promotora. Podczas pisania pracy magisterskiej należy przede wszystkim skupić się na wyczerpaniu tematu. Najpopularniejsze prace tego typu mają po 50 lub 60 stron. Trzeba jednak pamiętać że promotor ma w tym zakresie ostateczne zdanie. On bowiem przyjmuje i zatwierdza pracę, dlatego należy z nim konsultować swoje plany pisarskie względem magisterki.
Pisanie prac wszelkiego rodzaju jest poprzedzone w każdym przypadku analizą  literatury i stworzeniem planu. W omawianej sytuacji ma on zwykle cztery rozdziały, czyli dwa teoretyczne, jeden metodologiczny i jeden badawczy. Zakładając że każdy z nich zostanie napisany na 15 stron, uzyska się łącznie 60. Do tej liczby należy dodać wstęp, zakończenie, bibliografię, spisy, aneksy, indeksy, wykazy i mamy komplet pracy magisterskiej. Jeśli omawiane tu kwestie są niejasne, warto sięgnąć na innego artykułu z tego bloga, gdzie dokładnie zostało wyjaśnione jak przygotować się do pisania pracy.

Zobacz także artykuł: Jak przygotować się do pisania pracy?

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email