Regulamin

W celu pełnej ochrony danych i praw naszych klientów przedstawiamy regulamin korzystania z usług pisania na zlecenie.
Podpisanie umowy na realizację zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Ochrona klienta i anonimowość

  • Podstawową zasadą w pracy naszego zespołu naukowego jest zobowiązanie się do podejmowania wszelkich działań, które uwzględniają dobro i korzyść osób zwracających się do nas z prośbą o pomoc.
  • Współpraca z nami jest realizowana w oparciu o umowę o dzieło, która gwarantuje klientowi uzyskanie praw autorskich do pracy, terminowe otrzymanie zamówionego materiału, jak też uzyskanie opracowania zgodnego z wymaganiami i oczekiwaniami
  • Nasz serwis naukowy zapewnia anonimowość i ochronę wszelkich danych osobowych klientów, którzy zwracają się do nas z pytaniami i zleceniami. Wszelkie dane klientów są przetwarzane wyłącznie w celu właściwego prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

 

Zasady wykonania zlecenia

  • Rozpoczęcie współpracy z naszym zespołem naukowym zostaje poprzedzone uprzednim ustaleniem warunków, takich jak: objętość opracowania, wymagany termin oraz cena wraz z zasadami płatności.
  • Opracowania realizowane są według zaleceń osób zamawiających – przy stałym kontakcie oraz z możliwością regularnego wglądu w wyniki pracy.
  • Materiały przygotowane przez nasz zespół naukowy nie stanowią kopii, ani powielenia innych dokumentów, lecz mają charakter oryginalny i w pełni autorski.
  • Standardy edytorskie, formaty tekstów stosowane przez nasz zespół redakcyjny są dostosowane do indywidualnych wymagań i życzeń klientów.

Korekty

  • Osoba zamawiająca usługę ma prawo do uzyskania korekt otrzymanego opracowania. Są one wykonywane z uwzględnieniem czasu niezbędnego dla właściwej realizacji zlecenia, w czasie od 3 do 10 dni od momentu ich zgłoszenia.
  • Klienci serwisu naukowego mają prawo do kilkukrotnego zgłoszenia korekt oraz innych zastrzeżeń wobec otrzymanego opracowania. Wszelkie składane uwagi powinny zostać przedstawione w formie pisemnej, jako komentarz z uzasadnieniem.
  • Osoba zamawiająca usługę ma prawo do uzyskania korekt otrzymanego opracowania na podstawie osobistych uwag. Korekta jest wykonywana bezpłatnie jeśli tekst zawiera wady i nie jest zgodny z ustaleniami pomiędzy klientem a naszym serwisem.  W ramach bezpłatnych korekt są uwzględniane wszystkie aspekty, które były ustalone w momencie składania zlecenia.

Warunki użytkowania zamówionego materiału

Opracowania wykonywane przez nasz zespół naukowy stanowią formę pomocy dydaktycznej. Podczas ich wykorzystywania należy uwzględniać przepisy prawa obowiązującego w RP, a w szczególności Prawa Autorskiego oraz art. 272 KK. Nasz zespół redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności za dalsze lub niewłaściwe wykorzystywanie udostępnionych materiałów edukacyjnych.

Skontaktuj się z Tekst Agregator

W sprawie wyceny, konsultacji, wątpliwości lub jakiejkolwiek innej.
Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w ciągu 24 godzin.

Centrum Pism i Porad Naukowych Sp. z o.o.
ul. Witolda 3, 26-600 Radom
REGON: 363819813
NIP: 7962971064
KRS: 0000604350