Rewolucja w polskim systemie antyplagiatowym

Nadchodzi czas w którym napisanie dobrej, oryginalnej pracy dyplomowej nie będzie już takie łatwe.

A przy chęci zlecenia jej komuś innemu, nie będzie to na pewno takie tanie jak w ostatnich latach.

Polskie szkolnictwo wyższe zostanie bowiem zaopatrzone w narzędzie o nazwie Jednolity System Antyplagiatowy, który będzie bezpłatny dla wszystkich placówek. Każda praca dyplomowa będzie w nim porównywana i wobec tego wzrasta możliwość wykrycia podobieństwa tekstu, a co za tym idzie, odrzucenia go przez uczelnię.

Od sezonu akademickiego 2018/2019 zajdzie więc wiele zmian w systemie weryfikacji prac dyplomowych składanych na uczelniach.

Wielu studentów nadal nie ma dostatecznej wiedzy w tym zakresie co ich czeka, jakie procedury będzie trzeba spełnić oraz jakie mogą być konsekwencje wprowadzanych rozwiązań. Prace nad tymi rozwiązaniami trwają już od 2014 roku kiedy to nowa treść ustawy o szkolnictwie wyższym została zaopatrzona w zapis obowiązkowej weryfikacji prac dyplomowych oraz o konsekwencjach popełniania plagiatu.

Do końca 2018 roku wszystkie prace dyplomowe, napisane po roku 2009, mają zostać złożone w

Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

Ma ona być dostępna dla wszystkich uczelni w kraju, jako baza porównawcza. To pozwoli uniknąć składania tej samej pracy na różnych uczelniach.

Dotychczasowe

systemy antyplagiatowe

nie były szczelne, a uczelnie nie dysponowały możliwością tak szerokiego porównywania zasobów dokumentów naukowych. Te mają być dodatkowo rozszerzone o bazę polskich archiwalnych stron internetowych.  Do tej pory prace były porównywane z dość okrojoną bazą, często tylko uczelnianą. Dlatego tak duża była liczba obronionych prac, wolnych od zapożyczeń.

Teraz jak łatwo się domyślić, Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego będzie dysponował niebezpiecznym narzędziem, za pomocą którego będzie mógł np. wnioskować o cofnięcie dyplomów studentom, którzy w sposób nieuczciwy uzyskali tytuły naukowe.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email